Ukázky činností

Sekce pro odbornou veřejnost

Tlačítkem „JSEM ODBORNÍK“ potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Beru na vědomí, že nabídka a informace obsažené dále v této sekci nejsou určeny laické veřejnosti, jsou určeny výhradně odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.